Serkan ERGÜN

Fukarâ beyinlerin ukalâ fikirlerine itibar etmem.. !